VIX不恐慌 更令人心慌

納指今年累跌逾兩成,現價已比2020年底收市點還低,不過青冰一向重視的指標,恐慌指數VIX,其實就不太恐慌,還記得早幾個月寫過一篇VIX出長針就入市,當時都幾管用,但無論是一月底的跌市,還是二月尾的俄羅斯入侵烏克蘭,VIX指數都是在幾天內由廿幾爆上三十幾,但出長針後市況都是轉穩的,而今浪的跌市,VIX由4月21日的20點起步,升至5月初才到36.64點,之後回吐三日後再上,昨晚的美股算恐怖吧,但VIX的day high都只是35.48點,可謂完全不恐慌。

整體市況恐慌過VIX指數,可以從幾個角度去理解。首先,VIX是標普500指數的期權波動率指數,即係個Volatility啦,說恐慌,其實首要是那500隻成份股感到恐慌,期權個Volatility趨升,VIX才會升,但近期美股的重災區,都是以發夢股增長股為主,叫得做發夢股,即係未有盈利,只靠收入增長,用戶增長,炒定未來會虧轉盈,但標普指數成份股的門檻就是,沒盈利就不能進,簡單啲講,跌到反艇的那些都不是成份股,按理對VIX的影響,只會是心理作用,外面槍林彈雨係會感染恐慌,個Volatility係會升少少嘅,但未致於有大影響,所以山林大火未燒到過來,恐慌指數就不太恐慌。

另一個角度,就要配合青冰逢周一做的美股資金流數據,自4月初起,標普500指數的三大ETF,都是每周錄得淨流出,回看標普指數,已是連續五星期下跌,合共跌約一成,但這五個星期裡,大市都偶有反彈,但給青冰的感覺是,即使高開都係倒跌,反彈完都係陰跌,衰啲講句,資金從三大指數ETF中流走,都算係有秩序撤退,並不是一星期內急撤,咁樣慢跌陰跌,VIX指數沒急升,亦是可理解。

最後一個角度,可能是最恐怖的,VIX未恐慌,全因最恐佈的跌市還未出現。納指在上周四急跌4.99%,青冰當晚都全程睇實,所以才決定將兩隻化肥割愛,再減風險,當晚跌得咁急,深夜時同戰友交流時,都忽然講起熔斷,是的,兩年前的疫情股災,美股在三月熔斷了幾次,當時都好熟悉熔斷的規矩及百份比,兩年的大升市當然令大家忘記甚麼是熔斷啦,青冰也不例外,跌幾多%才熔斷,也要去google才記起,當年的三月份,納指單日跌逾4.99%的市況都有三天,分別是跌7.29%、9.43%及12.3%。早前的跌市集中於發夢股增長股,至昨晚已開始蔓延至傳統股份,現時青冰會用AAPL作指標,因為它是少數還未跌穿三月低位的科技巨頭,不過上周四也被狂沽,單日跌5.6%,這個跌幅亦是2020年以來最勁,回看2020年的3月,AAPL跌得比上周四更勁的日子,有四天,6.5%、7.91%、9.88%及12.86%,如往後AAPL都要被拖下馬,跟個市一齊急插,其實再次熔斷都並非沒可能。

雖然聽落最差的情況,好像是最恐慌的還未來臨,但青冰反而認為,咁樣會比陰跌來得痛快,對嗎?跌吓彈吓再插過,對倉位及心理上的創傷,應該仲大呀。

聲明:以上內容純屬個人意見及分享,並不構成投資、買賣建議或推薦
Credit: 青冰投資